Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w JSW KOKS S.A. 

baner_mzzprc

Początki Związku sięgają 1993r, gdy grupa pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej organizacji pracy, przeniosła na grunt Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” ideę powołania związku, który reprezentowałby interesy wszystkich pracowników zatrudnionych w systemach zmianowych. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 5 stycznia 1994r pod nazwą „Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Koksowniczych Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”. Od 1 sierpnia 1994r jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, OZZZPRC jest członkiem – założycielem Forum Związków Zawodowych.
2 stycznia 2014r nastąpiło połączenie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. i Koksowni Przyjaźń S.A., zmieniono nazwę spółki z Koksownia Przyjaźń Spółka Akcyjna na JSW KOKS Spółka Akcyjna (JSW KOKS S.A.) . Do grona naszych członków należą pracownicy Zakładu Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” SP. Z O.O., Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego SP. Z O.O., Bazy Transportu Samochodowego SP. Z O.O.