26 cze

Dofinansowanie wczasów pod gruszą.

Nawiązując do napływających sygnałów o przypadkach znacznych opóźnień w wypłacie : „Wczasów pod gruszą” informujemy, że o problemie został poinformowany Dyrektor ds. Społeczno – Pracowniczych.
Przypominamy, że w myśl Rozdziału V par.11 Regulaminu ZFŚS w JSW KOKS S.A., wypłata dofinansowania wczasów pod gruszą następuje w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia zarejestrowania wniosku w  Zespole obsługi pracowników lub w Dziale Socjalnym.
Prosimy o zgłaszanie nieprawidłowości w wypłatach z ZFŚS.