Materiały szkoleniowe

okladka
Zgodnie z prawem i bezpiecznie.
Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy

Autorzy: Tomasz Rutkowski i Mateusz Warchał.
Format A5. 120 stron. Stan prawny: maj 2012 r. Wydanie IV. Kompendium wiedzy nt. uprawnień związków zawodowych oraz zasad funkcjonowania społecznej inspekcji pracy. Informacje przydatne dla każdego związkowca i społecznego inspektora pracy. Także w zakresie prowadzenia negocjacji jako metody rozwiązywania pojawiających się w środowisku pracy konfliktów. Poradnik zawiera ramowy program szkolenia podstawowego dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy oraz ramowy program szkolenia okresowego dla społecznych inspektorów pracy.

downloadPoradnik dostępny na stronach pip.gov.pl 

zobaczPoradnik Społecznego Inspektora Pracy – wydanie 2005
Wypis ze wstępu:
„Zadaniem Informatora jest przedstawienie aktualnie obowiązujących zasad regulujących działalność społecznego nadzoru nad warunkami pracy oraz praktyczne wyjaśnienie problemów funkcjonowania społecznej inspekcji pracy.
Życząc działaczom związkowym oraz społecznym inspektorom pracy sukcesów w działalności na rzecz poprawy przestrzegania prawa pracy w ich macierzystych zakładach pracy, a tym drugim w szczególności jak najrzadszego uczestniczenia w pracach zespołów powypadkowych pozostaję z szacunkiem
Tomasz Rutkowski”