Skład ZSIP

Na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych z wyborów przeprowadzonych w dniu 22 października 2015 r. Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza SIP w JSW KOKS S.A. podaje, że Społecznymi Inspektorami Pracy zostali:

 

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy – Gręda Zenon
Zastępca Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – Bukowski Bogdan

Wydziałowy Społecznymi Inspektorami Pracy zostali:

PK – Nowak Przemysław
PW – Ćwikliński Jakub
EM – Bladziak Sławomir
TR – Kamil Pankau

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :

( DN, DE, DR, KJA, PP, PT, PE, KP, KPA, AAP, ARP) – Sobótka Krzysztof
KOKSOWNIA RADLIN – Kowalski Tomasz
KOKSOWNIA DĘBIEŃSKO – Bukowski Bogdan
KOKSOWNIA JADWIGA – Smyka Patryk
ZABRZE CENTRALA – Kościsty Damian

Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy zostali:

PK1 – Adamczak Jarosław
PK2, PK3, PK, PKT, PKZ – Jaworski Jan
PW, PW1, PW2, PW3, PWT, PWZ – Ćwikliński Jakub
EM, EM1, EM2, EM3, EMT,EMZ – Bladziak Sławomir
TRE1, TRE2, TRE – Ocimek Józef
TRM1, TRM2, TRM3, TRT, TR – Pankau Kamil

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :

( DN, DE, DR, KJA, PP, PT, PE, KP, KPA, AAP, ARP) – Sobótka Krzysztof

KOKSOWNIA RADLIN – Kowalski Tomasz

KOKSOWNIA DĘBIEŃSKO – Bukowski Bogdan

KOKSOWNIA JADWIGA – Smyka Patryk

ZABRZE CENTRALA – Kościsty Damian

 

zobaczW załączniku Komunikat Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej SIP