16 mar

16.03.2017

Pierwsze rozmowy w temacie ” polityki płacowej ” bez wiążących postanowień. Zarząd Spółki tradycyjnie, jak poprzednicy, próbuje pomniejszyć pulę przeznaczoną na wynagrodzenia ( premie i dodatki ), proponując wypłatę w 2017 r. trzech premii w wysokości 1000 zł , ” Dzień Koksownika” 900 zł. Nasza Organizacja tak jak i kilka innych podtrzymuje wcześniejsze żądania. Nie mamy choćby minimalnego porozumienia co do zasadności funkcjonowania premii. Według Zarządu wypłatę premii uzależnia wynik finansowy firmy, naszym zdaniem sumienne wykonywanie obowiązków, zaangażowanie i praca na 100% planu jest wystarczającym uzasadnieniem. Za wyniki finansowe odpowiadają inne służby. Paradoks – związek zawodowy chce wprowadzenia premii doceniającej zaangażowanie pracowników, firma niekoniecznie.

Termin uruchomienia ZFŚS na dzień dzisiejszy nieznany. Do sfinalizowania odpisu dodatkowego wymagane jest podpisanie i rejestracja Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, przedstawiciele Związków Zawodowych z Dąbrowy są gotowi do podpisania ZUZP, przedstawiciele Związków Zabrzańskich w tym jeden z siedzibą w „Przyjaźni” odmówili podpisania ZUZP-ów, co skutkuje oddaleniem terminu wypłaty „Gruszy”.
Następne rozmowy w przyszłym tygodniu