22 maj

Czas pracy pracowników zmianowych.

W związku z przygotowywanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmianami   w dziale VI kodeksu pracy dotyczącymi czasu pracy Forum Związków Zawodowych – na   wniosek i z inicjatywy Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego – zglosiło tzw. de lege ferenda w sprawie czasu pracy pracowników zmianowych autorstwa dr Magdaleny Rycak.

Jest to bardzo interesujący materiał, stanowi bowiem podsumowanie wieloletnich działań naszej centrali związkowej na rzecz optymalizacji pracy w ruchu ciągłym.

download Stanowisko FZZ dot. zmian przepisów Działu VI Kodeksu pracy

Sierpniowy nr pisma „Zmiany” z artykułem „Czas pracy pracowników zmianowych”