25 lut

23.02.2017

Zaległa premia będzie wypłacona 20 marca.
Ustalono kwotę zasilenia funduszu socjalnego, generalnie odpis na ZFŚS jest taki sam jak w roku 2016 z tym, że w 2016 mieliśmy do dyspozycji niewykorzystaną kwotę (rezerwę) z roku poprzedniego. Obecnie nie ma wystarczającej „rezerwy” i budżet się nie dopina.
Nasze stanowisko zakładało pozostawienie treści regulaminu w tym wszystkich zapisów o widełkach i tabelkach w niezmienionym kształcie aby nie „wkładać kija w mrowisko”. Wiemy, że akurat w tej sprawie nie będzie 100% zadowolenia ale po prostu – aby zmienić tabelki i jednej grupie przyznać więcej inna musi otrzymać mniej. W rozmowach padła propozycja przesunięcia brakującej kwoty z funduszu mieszkaniowego co też nie jest idealnym rozwiązaniem, za chwilę może okazać się, że zainteresowani pracownicy będą czekać na pożyczki po kilka miesięcy a fundusz w kolejnych latach takiego przesuwania przestanie istnieć. Skoro można raz będą i kolejne.
Rozmowy trwają …