22 cze

24.07.2017-12.11.2017, planujemy niedzielę wolną od pracy.

Tym razem mamy do zaplanowania 7 dni WD / F i tu tradycyjnie dla niepracujących w ruchu ciągłym przypomnienie, bo czasem słyszymy, że mamy dni dodatkowe wolne za pracę w tym systemie. Dni wolnych od pracy mamy wszyscy dokładnie tyle samo, to zwykła odbiórka.
I do rzeczy:
Art. 15112 Kodeksu pracy gwarantuje każdemu pracownikowi pracującemu w niedziele (za wyjątkiem pracownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy) prawo do niedzieli wolnej od pracy udzielanej co najmniej raz na cztery tygodnie.
Ta pozornie prosta reguła sprawia jednak niemały kłopot. Wątpliwości budzi bowiem sposób liczenia czterech tygodni, w obrębie których powinna zostać udzielona pracownikowi niedziela wolna od pracy.
W czerwcu 2014 r., poprosiliśmy o interpretację Art. 15112   Kodeksu pracy i w odpowiedzi otrzymaliśmy opinię, że prawnie dozwolona jest interpretacja zarówno, że pracodawca winien udzielić co najmniej jednej wolnej niedzieli w ciągu każdych z czterech następujących po sobie tygodni jak i , że pracodawca może udzielić co najmniej jednej wolnej niedzieli w przedziale czasowym raz na cztery tygodnie.
Co to oznacza w praktyce ?
Najbliższy okres rozliczeniowy ( 16 tygodniowy ) trwa od 24.07.2017 do 12.11.2017 i dzieli się na czterotygodniowe przedziały czasowe:
1) 24.07.2017 – 20.08.2017
2) 21.08.2017 – 17.09.2017
3) 18.09.2017 – 15.10.2017
4) 16.10.2017 – 12.11.2017
W każdym czterotygodniowym przedziale czasowym, pracownik powinien mieć zapewnioną przynajmniej jedną wolną niedzielę. W naszym przypadku, planując dni wolne za ponadnormatywny czas pracy (WD):
„BRYGADA I” planuje jedną z: 30.07.2017, 06.08.2017, 13.08.2017, 20.08.2017.
„BRYGADA II” planuje jedną z: 22.10.2017, 29.10.2017, 05.11.2017, 12.11.2017.
„BRYGADA III” planuje jedną z: 24.09.2017, 01.10.2017, 08.10.2017, 15.10.2017.
„BRYGADA IV” planuje jedną z: 27.08.2017, 03.09.2017, 10.09.2017, 17.09. 2017.
Oczywiście pracownik może zaplanować WD na więcej niedziel, jeśli ma taką wolę a  stan osobowy brygady na to pozwala, co ocenić musi np. mistrz.

Jeśli zauważyłeś, że w opisie wkradł się błąd – poinformuj nas o tym. Dziękujemy.