29 mar

29.03.2017

Po dzisiejszych rozmowach sytuacja z ZFŚS pozostaje bez zmian, nadal nie ma woli podpisania ZUZP – całą sytuację opisaliśmy w poprzednich informacjach.
Co nas czeka w najbliższym czasie?
W związku z brakiem porozumienia w zakresie ZUZP, Zarząd Spółki przekazał projekty Regulaminów Pracy i Wynagradzania, zgodnie z procedurą, organizacje związkowe mają 30 dni na przedstawienie uwag i dokonanie uzgodnień.
Niestety, terminy muszą być przestrzegane, więc uruchomienie ZFŚS ciągle się oddala.
W załączeniu Pismo Przewodnie JSW KOKS S.A., projekty Regulaminów i ZUZP do wglądu w siedzibie związku.
Oczywiście nadal jesteśmy gotowi podpisać ZUZP w każdym terminie.
Ustalono wypłatę tradycyjnego dodatku „Koksownika” w wysokości 900 zł oraz wypłatę w terminie do końca czerwca premii w kwocie 1000 zł. Pracownikom z najniższą stawką planowane podniesienie z 2100 do 2400 zł. Rozmowy będą kontynuowane.

zobacz Pismo JSW KOKS S.A.