22 maj

IV Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Związków Zawodowych.

plakatZakończył się IV Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy. Przewodniczącym FZZ wybrano ponownie Tadeusza Chwałkę.
OZZZPRC będzie miało swoją szeroką reprezentację we władzach Forum.
Wiceprzewodniczącym Forum ZZ został wybrany Waldemar Lutkowski.
Do Prezydium FZZ został wybrany Roman Michalski.
Do Zarządu Głównego FZZ wszedł Mariusz Zarzycki.

Gratulujemy.