22 maj

Akcja protestacyjna!

126.03.2013r Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno – Strajkowy w Koksowni Przyjaźń S.A. w ramach solidarnościowej akcji strajkowej w regionie śląsko-dąbrowskim zorganizował godzinną akcję protestacyjną.
W akcji uczestniczyło kilkuset pracownikow Koksowni i Spółek.

Niezależnie od protestu regionalnego na dzień dzisiejszy wszystkie Organizacje Związkowe działające w Koksowni Przyjaźń S.A. są w sporze zbiorowym z pracodawcą, spór dotyczy postulatów płacowych.

Zarząd Koksowni unika podjęcia rozmów, zasłaniając się trudną sytuacją finansową a w tym samym czasie przeprowadza znaczne podwyżki płac dla wyższego dozoru i przyznaje z puli Prezesa 80 nagród.