20 lis

Niedziela wolna od pracy udzielana co najmniej raz na cztery tygodnie.

Art. 15112 Kodeksu pracy gwarantuje każdemu pracownikowi pracującemu w niedziele (za wyjątkiem pracownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy) prawo do niedzieli wolnej od pracy udzielanej co najmniej raz na cztery tygodnie.
Ta pozornie prosta reguła sprawia jednak niemały kłopot. Wątpliwości budzi bowiem sposób liczenia czterech tygodni, w obrębie których powinna zostać udzielona pracownikowi niedziela wolna od pracy.
W czerwcu 2014 r., poprosiliśmy o interpretację Art. 15112  Kodeksu pracy i w odpowiedzi otrzymaliśmy opinię, że prawnie dozwolona jest interpretacja zarówno, że pracodawca winien udzielić co najmniej jednej wolnej niedzieli w ciągu każdych z czterech następujących po sobie tygodni jak i , że pracodawca może udzielić co najmniej jednej wolnej niedzieli w przedziale czasowym raz na cztery tygodnie.
Co to oznacza w praktyce ?
Najbliższy okres rozliczeniowy ( 16 tygodniowy ) trwa od 12.12.2016 do 02.04.2017 i dzieli się na czterotygodniowe przedziały czasowe: Read More

09 sty

Planowanie niedzieli wolnej od pracy w najbliższym okresie rozliczeniowym.

okres_rozliczeniowy_luty_maj Od 9 lutego 2015 rozpoczynamy nowy cykl rozliczeniowy. Planując indywidualne harmonogramy na okres 09.02.2015 – 31.05.2015r., należy uwzględnić 7 dni czasu wolnego (WD) lub (F) i należy zadbać, aby każdy pracownik, skorzystał z niedzieli wolnej od pracy udzielanej co najmniej raz na cztery tygodnie.
O tym jak można planować niedzielę wolną od pracy pisaliśmy tu: „klik”, a  załączone pliki przedstawiają możliwość planowania wolnej niedzieli w najbliższym cyklu rozliczeniowym.
W pierwszym czterotygodniowym przedziale niedzielę wolną od pracy planują pracownicy brygady pierwszej, wystarczy jedna z zaznaczonych.

W drugim czterotygodniowym przedziale niedzielę wolną od pracy planują pracownicy brygady czwartej, wystarczy jedna z zaznaczonych.

W trzecim czterotygodniowym przedziale niedzielę wolną od pracy planują pracownicy brygady trzeciej, wystarczy jedna z zaznaczonych.

W czwartym czterotygodniowym przedziale niedzielę wolną od pracy planują pracownicy brygady drugiej, wystarczy jedna z zaznaczonych.

Podział całego cyklu rozliczeniowego na przedziały czterotygodniowe.

Znalazłeś błędy w opisie lub masz pomysł na prostsze i czytelniejsze przedstawienie tematu, prześlij uwagi na admin@mzzprc-przyjazn.com.pl

06 paź

Instrukcja Kadrowa JSW KOKS S.A. cd.

Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo z dnia 18 września 2014r, dotyczące „Instrukcji Kadrowej”.

Nasze zastrzeżenia w w/w instrukcji dotyczą trybu dokonywania zmian w ustalonych indywidualnych harmonogramach pracy, Art. 3 pkt 12 Rozdział XXI Instrukcji Kadrowej:
„Nie jest możliwa zmiana indywidualnego harmonogramu czasu pracy na wniosek pracownika.”
Uważamy, że zmiany w harmonogramie pracy mogą być dokonywane w obiektywnie uzasadnionych przypadkach wynikających zarówno po stronie pracodawcy jak i po stronie pracownika, obowiązujące przepisy nie nakładają ograniczeń na żadną stronę.
W otrzymanym stanowisku, Pracodawca podtrzymuje swoje wyłączne prawo dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy nie wskazując regulacji prawnych ograniczających pracownika do skorzystania z takiej możliwości.
Uważamy odpowiedź Pracodawcy za wymijającą i niewystarczającą, problem w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany – o dalszych działaniach będziemy informować.

Read More

19 wrz

Instrukcja kadrowa JSW KOKS S.A.

grafikINSTRUKCJA KADROWA JSW KOKS S.A. wprowadzona Zarządzeniem Nr 21/14 Prezesa Zarządu JSW KOKS S.A. z dnia 14 sierpnia 2014r., reguluje m.in. Zasady udzielania dodatkowego czasu wolnego od pracy zatrudnionym w systemie pracy zmianowej oraz dodatkowych godzin wolnych od pracy zatrudnionym w systemie równoważnego czasu pracy.

Należy na samym początku wyjaśnić, że określenie „dodatkowy czas wolny od pracy” jest nieco mylące i nie oznacza „nagrody” za pracę w w/w systemach czasu pracy a jest normalną praktyką wynikającą z obowiązujących przepisów prawa pracy – Art. 138. [Praca w ruchu ciągłym]

Co to oznacza? Read More

07 wrz

Jak można planować niedzielę wolną od pracy (raz na cztery tygodnie)?

kodeks_pracyArt. 15112 Kodeksu pracy gwarantuje każdemu pracownikowi pracującemu w niedziele (za wyjątkiem pracownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy) prawo do niedzieli wolnej od pracy udzielanej co najmniej raz na cztery tygodnie.
Ta pozornie prosta reguła sprawia jednak niemały kłopot. Wątpliwości budzi bowiem sposób liczenia czterech tygodni, w obrębie których powinna zostać udzielona pracownikowi niedziela wolna od pracy.

W naszym zakładzie przyjęto zasadę, że minimum co czwarta niedziela musi być wolna od pracy.
Przykład na 6 kolejnych pracujących niedziel, wypadających na przełomie października i listopada dla br. I.
26.X, 2.XI,  9.XI,  16.XI,  23.XI,  30.XI

Jeśli pracownik zaplanuje wolną niedzielę 26.X to kolejną musi zaplanować najpóźniej 23.XI. Read More

31 lip

Praca ciągła nie musi być uciążliwa.

gazeta_prawna Praca ciągła nie musi być uciążliwa Tekst archiwalny z Dziennik Gazeta Prawna 8 marca 2006 (nr 48) „Związki zawodowe reprezentujące pracowników ruchu ciągłego chcą zmian w kodeksie pracy. Ich zdaniem czas pracy pracownika zmianowego powinien mieć mniejszy wymiar niż czas pracy pracownika dziennego. To jeden z pomysłów na zmniejszenie uciążliwości pracy w ruchu ciągłym. Takie rozwiązanie stosowane jest w krajach Unii Europejskiej. Niektóre polskie firmy, nie czekając na nowelizację kodeksu pracy, dały się przekonać związkowcom do korzystnej dla pracowników zmiany organizacji czasu pracy. Firmy te przechodzą z cztero- na pięciobrygadowy system pracy. Dzięki temu w Zakładach Azotowych w Puławach średniotygodniowy wymiar czasu pracy w systemie pięciobrygadowym wynosi 33,3 godz.” Wydawać by się mogło, że osiem lat od publikacji tej wiadomości to wystarczający czas aby pracodawcy i pracownicy Read More