31 mar

ZFŚS regulamin 2020.

Znaczne grono pracowników nie ma dostępu do zakładowego intranetu, więc dla ułatwienia, zamieszczamy poniżej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA ROK 2020.pdf

ZAŁ.1 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU WCZASÓW POD GRUSZĄ.pdf

ZAŁ.2 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA_REFUNDACJA WYPOCZYNKU DZIECI.pdf

ZAŁ.3 OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU DLA DZIECI.pdf

ZAŁ.4 WNIOSEK DLA PRACOWNIKA O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH ZAPOMOGI ZE ŚRODKÓW ZFŚS.pdf

ZAŁ.5 WNIOSEK O PRZYZNANIE OSOBOM UPRAWNIONYM POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH ZAPOMOGI ZE ŚRODKÓW ZFŚS.pdf

ZAŁ.6 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z OKAZJI WYPOCZYNKU ŚWIĄTECZNEGO_DLA DZIECI Z OKAZJI ŚW. MIKOŁAJA.pdf

ZAŁ.7 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO- REKREACYJNEJ_KULTUROWO- OŚWIATOWEJ.pdf

ZAŁ.8 WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ.pdf

ZAŁ.9 UMOWA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ NA REMONT MIESZKANIA.pdf

ZAŁ.10 UMOWA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ NA ZDARZENIE LOSOWE.pdf

ZAŁ.11 UMOWA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ.pdf

ZAŁ.12 REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ.pdf

17 maj

Regulamin ZFŚS 2017.

Znaczne grono pracowników nie ma dostępu do zakładowego intranetu, więc dla ułatwienia, zamieszczamy poniżej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2017 oraz wybrane załączniki, wnioski składane przez pracowników:
Regulamin ZFŚS na 2017 rok
Zał. nr 1, Wczasy pod gruszą
Zał. nr 2, Dofinansowanie, refundacja wypoczynku dzieci
Zał. nr 3, Oświadczenie organizatora wypoczynku
Zał. nr 4, Wniosek o zapomogę dla pracowników
Zał. nr 5, Wniosek o zapomogę dla os. uprawnionych
Zał. nr 6, Wypoczynek świąteczny
Zał. nr 7, Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa
Zał. nr 8, Wniosek o pożyczkę mieszkaniową

12 maj

Finał zamieszania z ZFŚS ?

3 marca 2017 r., podaliśmy informację o kompromisie w sprawie Regulaminu ZFŚS, kolejne dni przyniosły wiele zaskakujących zwrotów, których najstarsi koksownicy nie pamiętają i tak naprawdę nie ma powodów do żartów. Zmierzając do sedna, w efekcie niemożności uzgodnienia (podpisania) ZUZP, w Oddziałach Spółki zostaną wprowadzone Regulaminy Pracy i Wynagradzania co pozwoli uruchomić odpis dodatkowy na ZFŚS. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy projekty Regulaminów ZFŚS dla poszczególnych Oddziałów Spółki, z prośbą o przesłanie stanowisk do Pracodawcy do dnia 16 maja, aby umożliwić uruchomienie Regulaminu od dnia 18 maja 2017r. i jak najszybsze wdrożenie świadczeń.

04 mar

Kompromis w sprawie Regulaminu ZFŚS.

03.03.2017r.
Mimo rozbieżnych stanowisk co do źródeł finansowania tzw. gruszy i widełek dochodów, postanowiliśmy podpisać projekt Regulaminu ZFŚS na rok 2017, aby wzorem lat ubiegłych Zarząd Spółki znowu „czegoś nie poprawił” po swojemu. Fundusz zostanie uruchomiony po podpisaniu przez Zarząd a treść regulaminu opublikujemy, gdy tylko nabierze mocy prawnej.
Po szczegóły zapraszamy do siedziby związku, zainteresowanym chętnie wyjaśnimy nasze uwagi i zastrzeżenia, wnoszone w trakcie prac nad projektem regulaminu.

12 sty

Kilka zasad tworzenia regulaminu ZFŚS.

Zgodnie z ustaleniami z 12 grudnia, w styczniu trwają prace nad Regulaminem ZFŚS na 2017r. Zarząd Spółki przedstawił swoją propozycję a Związki Zawodowe wnoszą swoje uwagi i propozycje. Przy tej okazji warto wspomnieć skąd w regulaminach zfśs tyle formalności, po co oświadczenia, zaświadczenia, wnioski, tabele, limity.
Poniżej kilka zasad, jakimi muszą kierować się związki zawodowe i pracodawca przy tworzeniu regulaminu zfśs.

Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych reguluje USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
ZFŚS to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników.

Zgromadzone środki mogą być wykorzystane przykładowo na:
Read More