14 mar

Z pracy Rady Pracowników.


AKTUALIZACJA 05.2016:

Spotkania Rady Pracowników odbywają się cyklicznie i tematami tych spotkań są sprawy pracownicze. Wiele z podejmowanych działań jest zbieżna z działaniami związków zawodowych działających na terenie JSW KOKS S.A. i o tych działaniach informujemy Państwa na bieżąco. Ze względu na przepisy obowiązujące w spółkach giełdowych mamy ograniczony dostęp do bieżących informacji finansowych. Najnowsze i pełne dane finansowe za 12 miesięcy zostaną przedstawione po zbadaniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz publikacji raportu giełdowego przez JSW S.A..
Rada Pracowników zwróciła się do Zarządu JSW S.A. z prośbą o zorganizowanie spotkania, którego celem miało być omówienie polityki jaką prowadzi JSW S.A. w stosunku do JSW KOKS S.A., jednakże otrzymaliśmy odpowiedź odmowną.
Na ostatnim spotkaniu Rady Pracowników z Zarządem JSW KOKS S.A. Prezes omówił aktualną sytuację ekonomiczną Spółki, poinformował o złej koniunkturze koksu, o rosnących zapasach, o niskiej cenie koksu oraz produktów węglopochodnych.
Dariusz Salamon.

OPUBLIKOWANO 03.2016r
W załączequestion-mark-1019993_640niu pytania Rady Pracowników o m.in. przyszłości Koksowni Dębieńsko, wprowadzania firm zewnętrznych, budowy bloku energetycznego w Koksowni Radlin i odpowiedzi Zarządu JSW KOKS S.A.
Pytania Rady Pracowników.
Odpowiedzi Zarządu JSW KOKS S.A.
Załącznik

19 sty

Wyniki wyborów do Rady Pracowników.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2015 r. wyborów, członkami Rady Pracowników JSW KOKS S.A. III kadencji zostają:

Detko Katarzyna
Kaleta Marian
Nowak Andrzej
Piątek Zbigniew
Przybysz Irena
Salamon Dariusz
Trendel Bogusław

Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim Pracownikom za udział w głosowaniu i wybór w skład rady, przedstawiciela zmianowego systemu czasu pracy.

zobacz

W załączeniu KOMUNIKAT GŁÓWNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

11 sty

Wybory do Rady Pracowników nowej kadencji.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w JSW KOKS S.A. , zwraca się z apelem do całej Załogi o liczny udział w wyborach do Rady Pracowników JSW KOKS S.A. nowej kadencji.
Dobrze wybrana Rada Pracowników może wzmocnić dialog w firmie i usprawnić przepływ informacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami, jak i wpływać na współpracę i kontakty pomiędzy załogami Zakładów naszego przedsiębiorstwa.
Wszystkich Pracowników JSW KOKS zachęcamy do oddania głosu na kol. Dariusza Salamona, wieloletniego pracownika Koksowni Przyjaźń, który doskonale rozumie, że nasze przedsiębiorstwo to „Dębieńsko”, „Jadwiga”, „Przyjaźń” i „Radlin”.
Wybory odbędą się 15 stycznia 2015.