01 maj

Co z ZUZP ?

Okres wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW KOKS S.A. ( Koksownia Przyjaźń ) upływa 30 listopada 2016 r. Rozmowy w sprawie uzgodnienia nowego ZUZP trwają, jednak z uwagi na aktualną sytuację Spółki i różnice stanowisk wynikłe podczas licznych spotkań, organizacje związkowe zaproponowały zawarcie porozumienia, które pozwoli na przedłużenie rozmów do momentu poprawy sytuacji w Spółce. Zgodnie z propozycją, rozmowy trwałyby także po rozwiązaniu starego ZUZP przy założeniu, że pomimo jego rozwiązania istotne dla załogi warunki pracy i płacy pozostaną niezmienione przez ustalony okres. Najbliższe spotkanie zaplanowano na 10 maja.

 Aktualizacja:
10 maja br. odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem JSW KOKS S.A. Spotkanie dotyczyło dalszych prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Poruszanymi tematami były propozycje Zarządu:
– włączenie części dodatku szkodliwego do płacy zasadniczej,
– dopłata 20 % dodatku (na 12 m-cy przed emeryturą) dla osób odchodzących na emerytury.
Kolejne spotkanie ustalone jest na dzień 19 maja 2016 roku.