22 lut

Delegaci WZD na kadencję 2018 – 2022.

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 20.02.2018 r., Delegatami WZD na kadencję 2018 – 2022 zostali (patrz załącznik):

Dziękujemy wszystkim głosującym i kandydatom. Pierwsze Walne Zebranie Delegatów nowej kadencji, które dokona wyboru Przewodniczącego Związku, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się 16 marca 2018 r. Liczymy na 100% obecność wszystkich Delegatów. Więcej informacji u Przewodniczącego.