22 maj

Dywidenda dla akcjonariuszy JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeznaczyło na dywidendę 631,67 mln zł z zysku wypracowanego w roku 2011. Oznacza to wypłatę w wysokości 5,38 zł na akcję.
ZWZ ustaliło również dzień nabycia prawa do dywidendy na 6 lipca 2012 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2012 roku.
Na stronie JSW można zapoznać się z objaśnieniami dotyczącymi „dywidendy”

info ” Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o dywidendzie.”