05 kw.

Dyżur prawnika.

Zarząd MZZPRC zaprasza na kolejny dyżur prawnika związkowego, który odbędzie się 13 kwietnia 2017 r., w budynku „Promyk” pok. nr 103 I piętro w godz. od 1000  do 1400  .
Pan Krystian Gręda będzie udzielał porad dla członków związku w sprawach związanych z pracą jak również w sprawach prywatnych.
Zapisy w siedzibie związku pok. nr. 13 tel. 50-70 lub kom. 604190468.