03 sie

Informacja.

logoSzanowni Państwo, 

w związku z licznymi zapytaniami związanymi z pracami nad nowym ZUZP-em dla pracowników JSW KOKS S.A., pragnę poinformować, że pomimo sezonu urlopowego nieustannie trwają prace nad wypracowaniem nowej treści przedmiotowego ZUZP-u. Organizacje Związkowe działające w JSW KOKS S.A. są w stałym kontakcie z Zarządem Spółki w celu wypracowania i wdrożenia najkorzystniejszych rozwiązań. W dniach 5 i 23 sierpnia zaplanowane zostały spotkania z Zarządem w temacie Pakietu Gwarancji Zatrudnienia dla Pracowników JSW KOKS S.A. oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Natomiast na dzień 25 sierpnia zaplanowane jest spotkanie w temacie ustalenia wysokości premii produkcyjnej w drugim półroczu oraz wysokości „dodatku wigilijnego”.
Ponadto MZZPRC podejmuje na bieżąco szereg działań oraz interwencji w sprawach zgłaszanych przez pracowników oraz uczestniczy w spotkaniach z Członkami Zarządu JSW KOKS S.A., Dyrekcją oraz kierownictwem wydziałów.
O wszystkich wynikach spotkań i rozmów będę informował Państwa na bieżąco.
Przewodniczący MZZPRC
Dariusz Salamon