11 lut

Informacja Biura Spraw Socjalnych.

Biuro Spraw Socjalnych informuje o zapisach na karnety sportowe (zgodnie z rozdziałem XI Regulaminu ZFŚS). Ponieważ strona społeczna nie wypracowała jednolitego stanowiska w kwestii dostawcy przedmiotowych karnetów, postanowiono, że o wyborze oferenta zdecydują pracownicy. Karnety będą realizowane przez firmę, na którą zapisze się więcej pracowników. Zapisy od których uzależniony będzie wybór dostawcy karnetów trwają do 18.02.2019 r. do godziny 10:00.

Informacja w załączeniu : Informacja.pdf