17 lut

Informacja po spotkaniu z 16 lutego 2017r.

Ostatnie rozmowy, przyniosły propozycję porozumienia zawierającą utrzymanie funduszy na ZFŚS w 2017r., na poziomie ubiegłego roku.
Rozmowy w sprawie funduszu premiowego, dodatków świątecznych i indywidualnych regulacji płacowych miałyby być podjęte do końca marca 2017r.
Zgłoszone uwagi do przedstawionego projektu porozumienia będą rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu Spółki, które planowane jest 21 lutego 2017r.

Z informacją o konkretnych „wielkościach” tzw. Gruszy jak i daty rozpoczęcia wypłat poczekajmy do podpisania regulaminu przez wszystkie strony – nieroztropnie dzielić skórę na niedźwiedziu 😐