16 maj

Informacja

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego informuje, że 28 lutego 2014 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów naszej organizacji, na którym powołano nowego Przewodniczącego Związku kol. Dariusza Salamona wydz. PK oraz powołano nowy Zarząd Związku w składzie:
1. Piotr Franek  wydz. PK
2. Dariusz Horbanowicz  wydz. PW
3. Ryszard Kościółek  wydz. TR
4. Zdzisław Krakowiak  wydz. PM
5. Zbigniew Leszczyński  wydz. PK
6. Jacek Myrta wydz. PW
7. Anna Rzepka  wydz. OZ
8. Ewa Janus  CLP-B
9. Zygmunt Michalczewski  SPEDKOKS

W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali:
1. Jadwiga Piwowarczyk  wydz. LK
2. Robert Szczepanik  wydz. PW
3. Krzysztof Maliński  wydz. PK