27 sty

Informacje MZZPRC.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w JSW KOKS S.A. działając na podstawie art.1 i art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w związku z brakiem porozumienia dotyczącego ustalenia polityki płacowej na 2017 rok zgłasza następujące żądania:
1. Zwiększenia odpisu na ZFŚS w 2017r. (ZUZP art. 46) o 3 tyś zł. na każdego zatrudnionego pracownika.
2. Ustalenia wysokości dodatku z tytułu Dnia Koksownika (ZUZP art. 73) w wysokości 1000 zł. na uprawnionego pracownika.
3. Ustalenia wysokości dodatku Wigilijnego (ZUZP art. 68) w wysokości 1000 zł. na uprawnionego pracownika.
4. Ustalenia funduszu nagród kwartalnych w wysokości czterech nagród, każda po 1000 zł. na uprawnionego pracownika.
5. Ustalenia puli przeznaczonej na regulacje płacowe w JSW KOKS S.A. w wysokości 2 milionów złotych.
Nadmieniamy, że powyższe żądania płacowe uważamy za składowe elementy wynagrodzenia, których realizacja mieści się w ramach wskaźnika wzrostu wynagrodzenia.
W razie nie spełnienia naszych żądań do dnia 16 lutego 2017 roku, zaistnieje spór zbiorowy oraz zostanie przeprowadzona akcja strajkowa, z uwzględnieniem procedur wynikających z przepisów wyżej wymienionej ustawy.
zobacz
Pismo.pdf

W temacie przydzielania odzieży roboczej : Odzież robocza…  złożyliśmy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.