19 wrz

Instrukcja kadrowa JSW KOKS S.A.

grafikINSTRUKCJA KADROWA JSW KOKS S.A. wprowadzona Zarządzeniem Nr 21/14 Prezesa Zarządu JSW KOKS S.A. z dnia 14 sierpnia 2014r., reguluje m.in. Zasady udzielania dodatkowego czasu wolnego od pracy zatrudnionym w systemie pracy zmianowej oraz dodatkowych godzin wolnych od pracy zatrudnionym w systemie równoważnego czasu pracy.

Należy na samym początku wyjaśnić, że określenie „dodatkowy czas wolny od pracy” jest nieco mylące i nie oznacza „nagrody” za pracę w w/w systemach czasu pracy a jest normalną praktyką wynikającą z obowiązujących przepisów prawa pracy – Art. 138. [Praca w ruchu ciągłym]

Co to oznacza?

Przepis ten dotyczy pracowników, którzy wykonują zaplanowaną pracę nie tylko w dni powszednie, ale także w niedziele i święta. Wynika z niego, że mają oni prawo do dni wolnych, których liczba w okresie rozliczeniowym odpowiada sumie przypadających w tym okresie trzech rodzajów dni. Chodzi tu o dni wolne w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, niedziele i święta, czyli pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom, łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą, co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie (art. 147 K.p.)

Nie dodatkowych, to są nasze niedziele i święta! Mamy pracować tyle godzin ile pracuje pracownik jednozmianowy.

Kolejnym zagadnieniem jest dokonywanie zmian w ustalonych harmonogramach pracy, Kodeks pracy nie reguluje tego tematu, nie ogranicza możliwości dokonania zmian przez pracodawcę i nie ogranicza prawa o wnioskowanie dokonania zmian przez pracownika.

W w/w rozdziale Instrukcji Kadrowej pkt. 12 Zarząd JSW KOKS S.A. uznał, że wyłącznym prawem dokonania zmian w harmonogramie czasu pracy dysponuje pracodawca, odmawiając tego prawa pracownikowi.

Zarząd MZZPRC uważa, że wprowadzanie jednostronnego „przywileju” dokonania zmian w harmonogramach pracy burzy równowagę w stosunkach pracownik – pracodawca i narusza prawo pracownika do planowania aktywności pozazawodowej.

W załączeniu pismo z dnia 18.09.2014r wnioskujące o dokonanie stosownych zmian w „Instrukcji Kadrowej”.

Zarząd MZZPRC liczy na poparcie pozostałych Organizacji Związkowych zrzeszających pracowników systemów zmianowych, w tej sprawie jak i innych nie mniej ważnych dotyczących czasu pracy (urlopy zdrowotne a celowość skrócenia czasu pracy pracownikom zmianowym) i zasad wynagradzania, które mogą być tematem dyskusji, co sugerują przedstawiane w ostatnim czasie projekty pracodawcy.

zobaczpismo.pdf