07 wrz

Jak można planować niedzielę wolną od pracy (raz na cztery tygodnie)?

kodeks_pracyArt. 15112 Kodeksu pracy gwarantuje każdemu pracownikowi pracującemu w niedziele (za wyjątkiem pracownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy) prawo do niedzieli wolnej od pracy udzielanej co najmniej raz na cztery tygodnie.
Ta pozornie prosta reguła sprawia jednak niemały kłopot. Wątpliwości budzi bowiem sposób liczenia czterech tygodni, w obrębie których powinna zostać udzielona pracownikowi niedziela wolna od pracy.

W naszym zakładzie przyjęto zasadę, że minimum co czwarta niedziela musi być wolna od pracy.
Przykład na 6 kolejnych pracujących niedziel, wypadających na przełomie października i listopada dla br. I.
26.X, 2.XI,  9.XI,  16.XI,  23.XI,  30.XI

Jeśli pracownik zaplanuje wolną niedzielę 26.X to kolejną musi zaplanować najpóźniej 23.XI.
Jeśli zaplanuje wolną niedzielę 2.XI to kolejną musi zaplanować najpóźniej 30.XI
Jeśli wybierze 9.XI bądź 16.XI to te dni wypełniają kodeksowy obowiązek i właśnie takie dni są najchętniej wybierane przy planowaniu grafików (WD) w kolejnych okresach rozliczeniowych. Z oczywistych powodów nie ma możliwości aby wszyscy planowali tak jak w ostatnim wariancie ale to właśnie takie dni cieszą się największym „obłożeniem”.
Poprosiliśmy o interpretację Art. 15112  Kodeksu pracy i w odpowiedzi otrzymaliśmy opinię, że prawnie dozwolona jest interpretacja zarówno, że pracodawca winien udzielić co najmniej jednej wolnej niedzieli w ciągu każdych z czterech następujących po sobie tygodni jak i , że pracodawca może udzielić co najmniej jednej wolnej niedzieli w przedziale czasowym raz na cztery tygodnie.
Co to oznacza w praktyce?
Oznacza to, że w każdym czterotygodniowym odcinku czasu pracy pracownik powinien mieć zapewnioną wolną niedzielę. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to pierwsza, czy ostatnia niedziela wolna od pracy w ramach kolejnych czterech tygodni.
W naszym przykładzie najprościej mówiąc każda niedziela wybrana pomiędzy 26.X a 16.XI spełnia kodeksowy zapis i zwiększa elastyczność w planowaniu.
Po ostatnich rozmowach z kierownictwem firmy, istnieje duża szansa, że „aktualny wariant” planowania zostanie uzupełniony o nowe możliwości już od najbliższego okresu rozliczeniowego.
Poniżej ilustracja dla omawianego przykładu obejmująca dwa kolejne „odcinki czterotygodniowe” z najbliższego okresu rozliczeniowego, mamy nadzieję, że temat jest w miarę jasno omówiony, czasem proste sprawy trudno przedstawić w nieskomplikowany sposób.

Przykład harmonogramu pracy przy planowaniu wolnej niedzieli
Na skróty 😉
Dzielimy 16 tygodniowy okres rozliczeniowy na 4 części po 4 tygodnie. W każdej części musimy mieć przynajmniej jedną niedzielę wolną, obojętnie którą. 

Znalazłeś błędy w opisie lub masz pomysł na prostsze i czytelniejsze przedstawienie tematu, prześlij uwagi na admin@mzzprc-przyjazn.com.pl