22 maj

Kandydaci – wybory kadencji 2014-2018.

Lista zgłoszonych kandydatów w wyborach do WZD kadencji 2014- 2018 Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Koksowni Przyjaźń.
OKRĘG WYBORCZY Nr 1 (PK-1)
(liczba mandatów – 2)
Zgłoszeni kandydaci:
1. Adamczak Jarosław nr ew. 92917
2. Salamon Dariusz nr ew. 95716
OKRĘG WYBORCZY Nr 2 (PK-2, PK-3)
(liczba mandatów – 5)
Zgłoszeni kandydaci:
1. Franek Piotr nr ew. 90514
2. Leks Mariusz nr ew. 96574
3. Leszczyński Zbigniew nr ew. 92558
4. Maliński Krzysztof nr ew. 95685
5. Szymański Andrzej nr ew. 91717
OKRĘG WYBORCZY Nr 3 (PK-4, PK-5)

(liczba mandatów – 2)
Zgłoszeni kandydaci:
1. Sedecki Tomasz nr ew. 95243
OKRĘG WYBORCZY Nr 4 (PW)
(liczba mandatów – 5)
Zgłoszeni kandydaci:
1. Horbanowicz Dariusz nr ew. 95504
2. Kincel Tomasz nr ew. 96298
3. Myrta Jacek nr ew. 95889
4. Piwowarczyk Jadwiga nr ew. 91761
5. Szczepanik Robert nr ew. 96025
OKRĘG WYBORCZY Nr 5 (PM)
(liczba mandatów – 2)
Zgłoszeni kandydaci:
1. Budzyński Sławomir nr ew. 93672
2. Krakowiak Zdzisław nr ew. 95973
3. Ślusarczyk Zbigniew nr ew. 92213
OKRĘG WYBORCZY Nr 6 (TR)
(liczba mandatów – 1)
Zgłoszeni kandydaci:
1. Kościółek Ryszard nr ew. 92022
OKRĘG WYBORCZY Nr 7 (OZ, PD, PZ, LE, KM, DB, LADOR, BTS)
(liczba mandatów – 2)
Zgłoszeni kandydaci:
1. Rzepka Anna nr ew. 94078
2. Zydel Małgorzata nr ew. 94831
OKRĘG WYBORCZY Nr 8 (CLP-B)
(liczba mandatów – 2)
Kandydatka na Przewodniczącą:
1. Janus Ewa nr ew. 54233
Kandydatka na Delegata:
2. Szewczyk Zofia nr ew. 53691
OKRĘG WYBORCZY Nr 9 (SPEDKOKS)
(liczba mandatów – 2)
Kandydat na Przewodniczącego:
1. Michalczewski Zygmunt nr ew. 43657
§19 p.4 Statutu: „Osoby oddelegowane na stałe do pracy w Zarządzie Związku wchodzą obligatoryjnie bez wyboru w skład WZD nowej kadencji.”
2. Pobiega Jerzy nr ew. 44434