22 maj

Komunikat wyborczy.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów, delegatami na WZD kadencji 2014 – 2018 zostali:
1. Adamczak Jarosław PK1
2. Franek Piotr PK3
3. Horbanowicz Dariusz PW
4. Janus Ewa CLP-B
5. Kincel Tomasz PW
6. Kościółek Ryszard TR
7. Krakowiak Zdzisław PM
8. Leks Mariusz PK2
9. Leszczyński Zbigniew PK
10. Maliński Krzysztof PK2
11. Michalczewski Zygmunt SPEDKOKS
12. Myrta Jacek PW
13. Piwowarczyk Jadwiga PW
14. Pobiega Jerzy SPEDKOKS
15. Rzepka Anna OZ
16. Salamon Dariusz PK1
17. Sedecki Tomasz PK4
18. Szczepanik Robert PW
19. Szewczyk Zofia CLP-B
20. Szymański Andrzej PK2
21. Ślusarczyk Zbigniew PM
22. Zydel Małgorzata LE