16 maj

Komunikat wyborczy

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów, delegatami na WZD kadencji 2014 – 2018 zostali:

1. Adamczak Jarosław   PK1
2. Franek Piotr   PK3
3. Horbanowicz Dariusz   PW
4. Janus Ewa   CLP-B
5. Kincel Tomasz   PW
6. Kościółek Ryszard   TR
7. Krakowiak Zdzisław   PM
8. Leks Mariusz   PK2
9. Leszczyński Zbigniew   PK
10. Maliński Krzysztof   PK2
11. Michalczewski Zygmunt   SPEDKOKS
12. Myrta Jacek   PW
13. Piwowarczyk Jadwiga   PW
14. Pobiega Jerzy   SPEDKOKS
15. Rzepka Anna   OZ
16. Salamon Dariusz   PK1
17. Sedecki Tomasz   PK4
18. Szczepanik Robert   PW
19. Szewczyk Zofia   CLP-B
20. Szymański Andrzej   PK2
21. Ślusarczyk Zbigniew   PM
22. Zydel Małgorzata   LE