22 maj

Komunikat – Wybory.

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego informuje członków Związku, że w dniach:
03 lutego 2014r od godz. 5.00 do 23:00
04 lutego 2014r od godz. 5.00 do 23.00
odbędą się wybory delegatów na WZD, delegatów ze spółek i nowych władz Związku.
Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze Statutem i ordynacją wyborczą.
Wybory przeprowadzi Zakładowa Komisja Wyborcza powołana przez Zarząd w 6 osobowym składzie.
W wyborach biorą udział wszyscy członkowie Związku według stanu na 31grudnia 2013r.
W wyborach do władz może kandydować każdy członek Związku, który wyrazi zgodę na kandydowanie.
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej do 20 stycznia 2014r.
Formularze zgłoszeń do pobrania w siedzibie związku.

Okręgi wyborcze:
Okręg nr 1 obejmuje członków PK-1
Okręg nr 2 obejmuje członków PK-2, PK-3
Okręg nr 3 obejmuje członków PK-4, PK-5
Okręg nr 4 obejmuje członków PW
Okręg nr 5 obejmuje członków PM
Okręg nr 6 obejmuje członków TR ( TRE, TRM )
Okręg nr 7 obejmuje członków BTS, PD, PZ, LE, KM, DB, LADOR,OZ
Okręg nr 8 obejmuje członków CLP-B
Okręg nr 9 obejmuje członków SPEDKOKS

Skład Komisji Wyborczej:
1.Leszek Duda wydz. PK2
2.Sergiusz Jeleń wydz. PK2
3.Ireneusz Niemczyk wydz. PW
4.Marcin Ryndak wydz. PK2
5.Roman Studziń wydz. PW
6.Jerzy Znaniewicz wydz. PK2