17 kw.

Międzyzakładowy Pracowniczy Program Emerytalny dla JSW KOKS S.A.

W dniu 12 kwietnia 2019 r., Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego został wpisany do rejestru pracowniczych programów emerytalnych międzyzakładowy pracowniczy program emerytalny tworzony przez JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu, JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz JSW KOKS S.A. Oddział KKZ w Radlinie  z siedzibą w Radlinie w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. 

Oznacza to, że do pracowniczego programu emerytalnego w JSW KOKS S.A. będą mogli przystąpić Pracownicy wszystkich trzech Pracodawców, spełniający określone kryteria. Program zostanie uruchomiony, w przypadku zapisania się co najmniej 25% Pracowników zatrudnionych u każdego z Pracodawców. Po uruchomieniu programu Pracownikom tym comiesięcznie będzie odprowadzana na przyszłe emerytury składka w wysokości 3,5% wynagrodzenia ze środków Pracodawcy.

W celu umożliwienia Państwu  zapoznania się z zasadami przystąpienia do tego programu oraz naliczania i odprowadzania składek, na poszczególnych zakładach zaplanowane zostały spotkania informacyjne z przedstawicielami PKO TFI wg poniższego harmonogramu:

Koksownia Przyjaźń  Obiekt 005             

18.04.2019 w godz.     600-800,     800-1000

19.04.2019 w godz. 1200– 1400, 1400-1600

24.04.2019  w godz. 600-800

29.04.2019 w godz. 600-800

Koksownia Radlin – Hala Zborna naprzeciw Budynku Dyrekcji przy ul. Hutniczej 1, Radlin                        

18.04.2019 w godz. 1200-1400       1400-1600

19.04.2019 w godz. 600–  800           800-1000

Koksownia Dębieńsko – Sala Zebrań i Szkoleń w Budynku Dyrekcji przy ul. Przemysłowej 12, Czerwionka-Leszczyny (I piętro, pokój nr 13)

23.04.2019 w godz. 600-800

25.04.2019 w godz. 600-800,  1200-1400,   1400-1600

Koksownia Jadwiga – Sala Konferencyjna w Budynku Dyrekcji przy ul. Zamkowej 9, Zabrze

23.04.2019 w godz. 1200-1400,  1400-1600

26.04.2019 w godz. 600-800,  1200 -1400,   1400-1600

Centrala Zabrze – Duża Sala Konferencyjna w Domu Socjalnym przy ul. Pawliczka 1, Zabrze

24.04.2019 w godz. 1000-1200,  1200-1400

Informacji w sprawie organizacji spotkań udzielać będą pracownicy Działu Kadr poszczególnych zakładów:      

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych spotkaniach.