20 lis

Niedziela wolna od pracy udzielana co najmniej raz na cztery tygodnie.

Art. 15112 Kodeksu pracy gwarantuje każdemu pracownikowi pracującemu w niedziele (za wyjątkiem pracownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy) prawo do niedzieli wolnej od pracy udzielanej co najmniej raz na cztery tygodnie.
Ta pozornie prosta reguła sprawia jednak niemały kłopot. Wątpliwości budzi bowiem sposób liczenia czterech tygodni, w obrębie których powinna zostać udzielona pracownikowi niedziela wolna od pracy.
W czerwcu 2014 r., poprosiliśmy o interpretację Art. 15112  Kodeksu pracy i w odpowiedzi otrzymaliśmy opinię, że prawnie dozwolona jest interpretacja zarówno, że pracodawca winien udzielić co najmniej jednej wolnej niedzieli w ciągu każdych z czterech następujących po sobie tygodni jak i , że pracodawca może udzielić co najmniej jednej wolnej niedzieli w przedziale czasowym raz na cztery tygodnie.
Co to oznacza w praktyce ?
Najbliższy okres rozliczeniowy ( 16 tygodniowy ) trwa od 12.12.2016 do 02.04.2017 i dzieli się na czterotygodniowe przedziały czasowe:
1) 12.12.2016 – 08.01.2017
2) 09.01.2017 – 05.02.2017
3) 06.02.2017 – 05.03.2017
4) 06.03.2017 – 02.04.2017
W każdym czterotygodniowym przedziale czasowym, pracownik powinien mieć zapewnioną przynajmniej jedną wolną niedzielę. W naszym przypadku, planując dni wolne za ponadnormatywny czas pracy (WD): 
„BRYGADA I” planuje jedną z: 18.12.2016, 25.12.2016, 01.01.2017, 08.01.2017.
„BRYGADA II” planuje jedną z: 12.03.2017, 19.03.2017, 26.03.2017, 02.04.2017.
„BRYGADA III” planuje jedną z: 12.02.2017, 19.02.2017, 26.02.2017, 05.03.2017.
„BRYGADA IV” planuje jedną z:15.01.2017, 22.01.2017, 29.01.2017, 05.02.2017.
Oczywiście pracownik może zaplanować WD na więcej niedziel, jeśli ma taką wolę a  stan osobowy brygady na to pozwala, co ocenić musi np. mistrz.
Z niezrozumiałych powodów, zdarzają się przypadki, że dozór nie chce bądź nie potrafi stosować powyższego sposobu co dziwi choćby z tego względu, że mając więcej możliwości i nie korzystając z nich utrudnia organizację pracy w firmie w tym sobie i swoim pracownikom.
MZZPRC chętnie udzieli pomocy wszystkim zainteresowanym w planowaniu (WD), przed kolejnymi okresami rozliczeniowymi.

zobaczW załączeniu opinia.