Władze statutowe

16 lutego 2018 roku, Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów naszej organizacji dokonało wyboru władz Związku na kadencję 2018-2022.

Skład Zarządu:

 • Salamon Dariusz……………………………Przewodniczący
 • Horbanowicz Dariusz……………………………….Członek Zarządu
 • Janowiak Marcin…………………………………Członek Zarządu
 • Kościółek Ryszard……………………….Członek Zarządu
 • Kozak Sławomir………………………….Członek Zarządu
 • Krakowiak Wojciech…………………………Członek Zarządu
 • Myrta Jacek………………………Członek Zarządu
 • Myrta Wojciech…………………………………Członek Zarządu
 • Piwowarczyk Jadwiga…………………………………..Członek Zarządu
 • Rzepka Anna……………………Członek Zarządu
 • Sedecki Tomasz……………………Członek Zarządu
 • Szewczak Zbigniew……………………Członek Zarządu
 • Wielgosz Lidia……………………Członek Zarządu
 • Witkowski Sebastian ……………………Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali:

 • Horbanowicz Paweł
 • Kawecki Adam
 • Myczka Mateusz

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów MZZPRC w JSW KOKS S.A.:

1. Horbanowicz Dariusz
2. Horbanowicz Paweł
3. Janowiak Marcin
4. Kaczmarczyk Piotr
5. Kaczor Adam
6. Kawecki Adam
7. Kokosza Dariusz
8. Kościółek Ryszard
9. Kozak Sławomir
10. Krakowiak Wojciech
11. Leszczyński Zbigniew
12. Maliński Krzysztof
13. Myczka Mateusz
14. Myrta Jacek
15. Myrta Wojciech
16. Piwowarczyk Jadwiga
17. Przybulewska Urszula
18. Rokita Mateusz
19. Rus Michał
20. Rzepka Anna
21. Salamon Dariusz
22. Sedecki Tomasz
23. Semeniuk – Chorwat Renata
24. Szewczak Zbigniew
25. Szlęzak Damian
26. Szlęzak Marek
27. Ślusarczyk Zbigniew
28. Wielgosz Lidia
29. Więcek Marcin
30. Witkowski Sebastian