Świadczenia statutowe

 • Zapomogi losowe (raz w roku do kwoty 638zł)
 • Odprawa emerytalno – rentowa (250zł)
 • Organizacja „Dnia Kobiet”
 • Organizacja imprez kulturalno – oświatowych
 • Organizacja „Mikołaja”
 • Organizacja festynu rodzinnego

Świadczenia z ubezpieczenia pracowniczego typ P PLUS dla Członków MZZPRC w Koksowni „PRZYJAŹŃ” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej:

 1. Śmierć ubezpieczonego   2500 zł
 2. Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem  5000 zł
 3. Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy 5500 zł
 4. Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 5500zł
 5. Śmierć małżonka 1000 zł
 6. Śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25. roku życia 250 zł
 7. Śmierć rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka ubezpieczonego, oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego 200 zł
 8. Urodzenie się dziecka/urodzenie martwego dziecka 250/500 zł
 9. Leczenie szpitalne
 • spowodowane chorobą 15 zł
 • spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem 30 zł
Składka miesięczna za cały pakiet ubezpieczenia tylko 5 zł !