01 mar

Obliczanie sumy dochodów brutto przy składaniu wniosków o świadczenie świąteczne.

informacjaOdpowiadając na pytania dotyczące obliczania sumy dochodów brutto przy składaniu wniosków o świadczenie świąteczne z ZFŚS informujemy, że do sumy dochodów brutto dla wniosków złożonych w lutym wchodzi wynagrodzenie otrzymane w listopadzie łącznie z nagrodą pieniężną oraz wynagrodzenie otrzymane w grudniu i styczniu.
U części pracowników, wliczenie nagrody może spowodować obniżenie wysokości świadczenia świątecznego i w takich przypadkach lepiej złożyć wniosek w marcu 2015r. tak aby dochód brutto był obliczany z lutego, stycznia i grudnia. 
Już złożony wniosek można wycofać i złożyć ponownie w terminie nieprzekraczającym dzień – 20 marca 2015 roku.

Poniżej wypis z Regulaminu ZFŚS dotyczący obliczania dochodu.

§ 6

1. Skorzystanie ze środków Funduszu jest możliwe po złożeniu stosownego wniosku, zawierającego informację o sumie dochodów brutto w rodzinie z 3. miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub wykorzystania urlopu* oraz ilości członków rodziny.

2. Dla pracowników sumę dochodów brutto z 3. miesięcy o których mowa powyżej, ustala się na podstawie:

a) udokumentowanego dochodu brutto pracownika w Spółce z wyłączeniem nagrody jubileuszowej, dodatku z tytułu Dnia Koksownika lub Dnia Hutnika i dodatku „wigilijnego” lub nagrody pieniężnej analogicznej z dodatkiem wigilijnym oraz świadczeń z ZFŚS.

b) oświadczenia o pozostałych wszystkich dochodach brutto pracownika i członków jego rodziny z wyłączeniem dodatkowych świadczeń określonych w ppk. a), a w przypadku osób pozostających w faktycznym związku wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, oświadczenia o dochodzie osoby pozostającej w faktycznym związku z pracownikiem oraz dzieci tej osoby.

3. Dla osób niebędących pracownikami Spółki sumę dochodów brutto z 3. miesięcy, ustala się na podstawie oświadczenia o wszystkich dochodach brutto Wnioskodawcy i członków jego rodziny z wyłączeniem dodatkowych świadczeń określonych w ust. 2, ppk. a).

* pogrubienia od MZZPRC