19 paź

Obowiązujące w JSW KOKS S.A. terminy okresów rozliczeniowych.

2014-2015Terminarze zostały wprowadzone Poleceniem Służbowym nr 25, nr 26, nr 27 Prezesa Zarządu JSW KOKS S.A. z dnia 15 października 2014r.
– w równoważnym systemie czasu pracy w Zakładowej Straży Pożarnej Koksownia Przyjaźń
– dla pracowników zatrudnionych na stanowisku odprawiacz w Dziale Obsługi Spedycji
– dla pracowników zatrudnionych w systemie pracy zmianowej
Indywidualne harmonogramy czasu pracy dla poszczególnych pracowników powinny uwzględniać korzystanie przez pracownika, co najmniej z jednej niedzieli wolnej od pracy w przedziale czasowym raz na cztery tygodnie.

O sposobie liczenia czterech tygodni w obrębie których powinna zostać udzielona pracownikowi niedziela wolna od pracy pisaliśmy tu:
Jak można planować niedzielę wolną od pracy (raz na cztery tygodnie)?
Zakładamy, że wprowadzona możliwość planowania niedzieli wolnej od pracy w przedziale czasowym raz na cztery tygodnie, będzie rozwiązaniem korzystniejszym ze względu na większą elastyczność.