11 sty

Odzież robocza …

W nawiązaniu do informacji „Odzież robocza” i naszego pisma z dnia 5.12.2016 r., dotyczącego uwag w funkcjonowaniu systemu odzieżowego „Rental”, a głównie przydzielania pracownikom używanej odzieży roboczej, zamieszczamy odpowiedź Szefa Biura Logistyki Zaopatrzenia.

zobacz Odpowiedź rental.pdf   

 

Zastanawiamy się dokąd zmierzamy w oszczędnościach, w podejściu do pracownika, w szacunku do człowieka. Wmawianie nam, że wszystko jest dobrze, zgodnie z prawem i że to normalna praktyka ogólnie stosowana, chyba ma się nijak do dzisiejszych czasów. W historii działalności Spółki różnie wyglądała sytuacja ekonomiczna, ale nikt nie ubierał pracowników w stare szmaty. Jak można przydzielać pracownikowi odzież która może być zużyta w 70 % !

Kolejny raz przypominamy, że nie znamy treści umowy jaką JSW KOKS S.A. zawarła z usługodawcą i powoływanie się na zapisy tej umowy niczego nie wyjaśnia i nie usprawiedliwia. Nie braliśmy udziału w konsultacjach dotyczących funkcjonowania systemu a tym bardziej w ustalaniu treści umowy, pracodawca sam podjął decyzję i zmienił obowiązujące zasady. 

Aktualizacja:
zobaczPismo_MZZPRC