30 lis

Pakiet Gwarancji Socjalnych …

30 września 2014 r., Związki Zawodowe (oprócz jednego) zawarły porozumienie z Pracodawcą w sprawie zakończenia sporu zbiorowego. Jednym z przedmiotów sporu było: „Żądanie zawarcia Pakietu Gwarancji Socjalnych dla pracowników nie objętych Pakietem Gwarancji Socjalnych dla Pracowników Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. z dnia 18 maja 2011 r.

W tej sprawie, strony oświadczyły, że w przypadku nieuzgodnienia w drodze rokowań powyższego żądania do dnia 30 listopada 2016 r., spór zbiorowy zostanie przywrócony.

W dniu 29 listopada 2016 r, w Zabrzu strony podpisały Pakiet Gwarancji Socjalnych, tym samym wyczerpując roszczenia Związków Zawodowych objętych postanowieniami §3 Porozumienia z 30 września 2014 r.

zobacz Pakiet Gwarancji Socjalnych dla Pracowników JSW KOKS S.A.