13 lip

Pierwsze rozmowy w ramach sporu zbiorowego.

spor_zbiorowy11 lipca w siedzibie Spółki miało miejsce spotkanie rozpoczynające rokowania w toczącym się sporze zbiorowym.
Spór zbiorowy dotyczy uchwalenia „Pakietu Gwarancji dla pracowników JSW KOKS S.A. (Koksownia Przyjaźń)”.
Przyznania nagrody w wysokości 2000 zł za wynik finansowy Spółki w 2013 roku i nagrody w wysokości 1000 zł za wynik finansowy w I kwartale 2014 roku.
Odnośnie punktów sporu zbiorowego dotyczących finansów, Zarząd Spółki nie widzi możliwości spełnienia żądań i nie złożył innych propozycji.
Odnośnie pakietu gwarancji, w odpowiedzi na projekt organizacji związkowych, pracodawca przedstawił własne założenia Pakietu Gwarancji – w załączeniu.
Spotkanie zakończyło się spisaniem protokołu rozbieżności i ustaleniem, że następne odbędzie się przy udziale mediatora.
W rozmowach,  ze strony organizacji związkowych koksowni Przyjaźń nie brał udziału przedstawiciel Solidarności 80.

Założenia Pakietu Gwarancji – projekt Zarządu Spółki