07 cze

Pierwsze spotkanie z Zarządem Spółki.

informacja Do Związku wpłynęła informacja Prezesa Zarządu, dotycząca spotkania z organizacjami związkowymi, o treści:
„Informujemy , że Zarząd JSW KOKS S.A. od momentu ukonstytuowania się podjął niezwłoczne działania mające na celu przeanalizowanie kluczowych zagadnień w zakresie sytuacji społecznej i ekonomicznej w Spółce.
Mając na uwadze wagę spraw dotyczących sytuacji społecznej w Spółce, a także ich szeroki zakres proponujemy, aby pierwsze spotkanie z Zarządem Spółki odbyło się w pierwszej połowie czerwca b.r.

Informacja o proponowanym terminie spotkania, wraz z informacjami organizacyjnymi zostanie Państwu przekazana w najbliższych dniach. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Społeczno – Pracowniczych Panem Łukaszem Boreckim.”