27 cze

Piknik związkowy – 16.09.2017 r.


Zarząd MZZPRC, zaprasza członków związku na piknik, organizowany w dniu 16 września 2017 r. w Cisowej 47 k/Pilicy w „Agroturystyce Ballada”.
Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 1500  .
Udział w pikniku przewidziany jest dla członków związku oraz osoby towarzyszącej.
Zapisy przyjmujemy w siedzibie związku, budynek „Promyk” pok. nr 13, tel. 50-70 lub 604190468. 
Odpłatność od osoby 25 zł.
Informacje związane z  odjazdem autokarów z Olkusza i Dąbrowy Górniczej zostaną podane w odrębnym komunikacie.