09 lut

Podatek od biedy.

pit_376 lutego 2015r., serwisy informacyjne przyjęły, że najważniejszą informacją dnia jest sejmowa debata i glosowanie nad ustawą dotyczącą ratyfikacji konwencji o zapobieganiu przemocy, pomijając inną nie mniej ważną, dla nas podatników, o głosowaniu nad projektem podwyżki kwoty wolnej od podatku.
Autorzy projektu (Twój Ruch) postulowali by kwotę wolną od podatku ustalić w wysokości 6253,32 zł, Zgodnie z obecnymi przepisami nie podlegają opodatkowaniu dochody do kwoty 3091 zł.
Skąd taka propozycja?
Według definicji przyjętej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS): „minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka”.
W 2012 roku, wysokość miesięcznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego wynosiła 521,11 zł, co w skali roku daje właśnie kwotę równą 6253,32 zł.

Wnioskodawca argumentował:
„Należy uznać, iż w najwyższym stopniu niemoralna i zarazem sprzeczna z elementarnym poczuciem sprawiedliwości społecznej jest obecna sytuacja, w której państwo pobiera daniny od dochodów, które nie pozwalają na pokrycie wydatków na żywność i opłaty za mieszkanie. Nie ulega więc najmniejszej wątpliwości, iż obecne regulacje określające wysokość kwoty wolnej od podatku wymagają pilnej zmiany”
Sejm uznał, że nie będzie podwyżki kwoty wolnej od podatku.
Przykładowe kwoty wolne od podatku w Europie w zł:
Wielka Brytania – 48 002
Niemcy – 34 032
Dania – 26 155
Belgia – 36 334
Włochy – 20 093
Grecja – 20 930
Chorwacja – 14 333
Hiszpania – 74 122
Francja – 24 961
Polska – 3 091

Tak głosowali posłowie – zobacz listę