Pomagać każdy może

1Każdy nowy rok to w pierwszej kolejności obowiązek rozliczenia się z fiskusem. Przy tej okazji warto pamiętać o tym, że mamy wpływ na to jak zostanie wykorzystany nasz podatek, wpływ mały bo 1% ale to nie powód aby zapominać i rezygnować z naszego prawa!

Co to jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?
Są to podmioty, zakładane przez aktywnych obywateli. Najpopularniejszą formą organizacji pozarządowych są fundacje i stowarzyszenia. Powstają głównie w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, takich jak bezdomność, bezrobocie, pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie. Organizacje pozarządowe zajmują się również realizacją ciekawych projektów kulturalnych, edukacyjnych, sportowych etc.

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

KROK 1 – należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

informacjaWykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1%.

Ważne jest również, aby 1% nie był przekazywany „przypadkowo”, lecz świadomie na rzecz konkretnej OPP, działającej w najbliższym sąsiedztwie podatnika, dzięki temu zyska nasze najbliższe otoczenie, lub w odpowiedzi na konkretny apel ( sąsiada, kolegi z pracy…)
KROK 2 – należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38.
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.
Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.
Proste !
Aplikację do wpełnienia i przesłania e-PIT można pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.
Za pomocą aplikacji swoje zeznanie roczne prześlą przez internet osoby posiadające komputery z zainstalowanym systemem Windows, Linux lub Mac OS. Nie muszą one podpisywać e-PIT bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przez internet można złożyć:
● Zeznanie roczne PIT-36
● Zeznanie roczne PIT-36L
● Zeznanie roczne PIT-37
● Zeznanie roczne PIT-38
● Zeznanie roczne PIT-39

infoWięcej informacji i pliki do pobrania.