01 paź

Porozumienie w sporze zbiorowym.

30 września 2014r, Organizacje Związkowe działające w JSW KOKS S.A. podpisały porozumienie z Zarządem Spółki zawieszające toczący się spór zbiorowy. Wynegocjowano kwotę 4500000 zł na nagrody pieniężne dla pracowników JSW KOKS S.A. Nagrody zostaną wypłacone do dnia 10 listopada 2014r.
Ponadto uzgodniono zawieszenie do dnia 30 listopada 2016r, sporu zbiorowego w części dotyczącej zawarcia Pakietu Gwarancji Socjalnych dla Pracowników JSW KOKS S.A. nie objętych Pakietem Gwarancji Socjalnych dla Pracowników Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. z dnia 18.05.2011r.
Strony zobowiązały się do podjęcia negocjacji w przedmiocie zawarcia nowego ZUZP dla Pracowników JSW KOKS S.A. oraz Pakietu Gwarancji Socjalnych, od miesiąca stycznia 2015r.
Pracodawca zobowiązał się, że w okresie zawieszenia sporu zbiorowego nie będzie wypowiadał umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

zobaczPorozumienie-30.09.2014.