22 maj

Posiłki profilaktyczne cd.

Organizacje związkowe otrzymały propozycję podpisania porozumienia, ktore zdaniem Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. „ Pozwoli w sposób bezkonfliktowy i przy zachowaniu społecznego spokoju w Zakładzie odejść od obowiązujących aktualnie uprawnień pracownikow do posiłków pprofilaktycznych poprzez ich wykupienie – indywidualne zwiększenie stawki osobistego zaszeregowania.”

Szczegóły propozycji dostępne w siedzibie związku.