11 lut

Postulaty Związkowe.

ZADANIA_NEGOCJACJI6 lutego 2015 r. trzy reprezentatywne centrale związkowe (Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) przekazały premier Ewie Kopacz listę postulatów przyjętych w dniu 5 lutego 2015 r. i zaakceptowanych przez liderów trzech central, o których chciałyby rozmawiać z szefową polskiego rządu. Wyraziły w nim nadzieję, że spotkanie i dyskusja, pozwolą określić drogę do rozwiązania problemów zgłaszanych przez środowiska pracownicze.
zobaczpostulaty.pdf
źródło: http://www.fzz.org.pl/