31 lip

Praca ciągła nie musi być uciążliwa.

gazeta_prawna Praca ciągła nie musi być uciążliwa Tekst archiwalny z Dziennik Gazeta Prawna 8 marca 2006 (nr 48) „Związki zawodowe reprezentujące pracowników ruchu ciągłego chcą zmian w kodeksie pracy. Ich zdaniem czas pracy pracownika zmianowego powinien mieć mniejszy wymiar niż czas pracy pracownika dziennego. To jeden z pomysłów na zmniejszenie uciążliwości pracy w ruchu ciągłym. Takie rozwiązanie stosowane jest w krajach Unii Europejskiej. Niektóre polskie firmy, nie czekając na nowelizację kodeksu pracy, dały się przekonać związkowcom do korzystnej dla pracowników zmiany organizacji czasu pracy. Firmy te przechodzą z cztero- na pięciobrygadowy system pracy. Dzięki temu w Zakładach Azotowych w Puławach średniotygodniowy wymiar czasu pracy w systemie pięciobrygadowym wynosi 33,3 godz.” Wydawać by się mogło, że osiem lat od publikacji tej wiadomości to wystarczający czas aby pracodawcy i pracownicy

zrozumieli, że praca w ruchu ciągłym sama w sobie jest bardziej obciążająca (niezależnie od charakteru wykonywanych zadań) niż praca w systemie jednozmianowym czy dwuzmianowym. Trudno z takim poglądem polemizować, gdyż dostępność opracowań i opinii środowisk nauki i medycyny jest powszechnie znana i dostępna. Wiele firm pracując na wizerunek firmy solidnej, nowoczesnej, znaczącej na rynku krajowym i światowym nie zapomina o działaniach poprawiających satysfakcję z pracy a nawet z życia prywatnego. Zachodnie firmy zauważają, że zadowolony pracownik to wydajny pracownik, chętniej pracuje, mniej choruje, a jeśli trzeba, to da z siebie coś ekstra i zaczynają wprowadzać coś co funkcjonuje pod określeniem  „Dobrostan pracowników”. W listę tych działań mogą wchodzić takie rzeczy jak dopłaty do posiłków, darmowe szczepionki na grypę, możliwość otrzymania pomocy i prywatnych konsultacji w razie problemów prawnych, finansowych, zdrowotnych… Firmy starają się także uczynić miejsce pracy bardziej przyjaznym poprzez organizację kącika relaksu. Rodzicom małych dzieci oferowane są dni wolne ekstra. Przedsiębiorstwa oferują swoim pracownikom uczestnictwo w programach pozwalających  nabywać np. karnety sportowe. A co słychać w naszym kraju? Ze statystyk PIP za lata 2010 – 2012 wynika, że prawie połowa wpływających skarg dotyczy problemów z czasem pracy a jedna trzecia dotyczy problemów z wypłacaniem wynagrodzenia. Chyba w żadnych statystykach nie znajdziemy danych o niezgłaszaniu wypadków w pracy (drobnych urazów) z obawy przed ukaraniem a pomoc firmy w razie kłopotów ze zdrowiem, uniemożliwiających pracę na dotychczasowym stanowisku to godny pochwały, lecz nieczęsto spotykany wyjątek. Co słychać na naszym podwórku? Odnośnie czasu pracy jeszcze nie jest źle ale jak będzie w przyszłości? Projekty zmian w ustalaniu wysokości dodatku zmianowego, wynagrodzenia za pracę nocną czy likwidacji dodatkowego urlopu nie napawają optymizmem. Po ośmiu latach od publikacji artykułu „Praca ciągła nie musi być uciążliwa” Zarząd Spółki w sprawie pracowników zmianowych robi wielki krok w tył.