28 cze

Praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

ComputerW załączeniu pismo organizacji związkowych domagających się szybkiego zakończenia prac związanych z nowelizacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Przedłużająca się procedura kolejny raz w niekorzystnej sytuacji stawia pracowników Koksowni Przyjaźń w porównaniu z pracownikami byłego Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. Kwota refundacji kosztów zakupu okularów dla uprawnionych pracowników Koksowni Przyjaźń była i nadal jest niższa niż dla uprawnionych pracowników byłego Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. Obowiązująca w Koksowni Przyjaźń kwota refundacji w wysokości 125 zł wynika z Zarządzenia Nr 18/06 i nie była aktualizowana przez kilka lat mimo naszych wystąpień. W związku z powyższym wnosimy o ustalenie kwoty refundacji dla uprawnionych pracowników JSW KOKS S.A. na poziomie 300 zł. Jednocześnie zastrzegamy, że projekt nowego aktu normatywnego o tematyce jw. winien być przekazany organizacjom związkowym do uzgodnienia ( konsultacji ), bowiem obejmuje zagadnienia dotyczące zbiorowych interesów pracowników, w imieniu których występują niżej podpisane organizacje związkowe.

zobacz praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe