18 lis

Protokół Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej Społecznej Inspekcji Pracy w JSW KOKS S.A.

sipNa podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych z wyborów przeprowadzonych w dniu 22 października 2015 r. Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza SIP w JSW KOKS S.A. podaje, że Społecznymi Inspektorami Pracy zostali:

PK1 – Zenon Gręda
PK2, PK3 PK, PKT, PKZ – Jan Jaworski
PK4, PK5 – Przemysław Nowak
Wydział PW, PW1, PW2, PW3, PWT, PWZ – Jakub Ćwikliński
Wydział EM, EM1, EM2, EM3, EMT, EMZ – Sławomir Bladziak
TRE1, TRE2, TRE3 – Józef Ocimek
TRM1, TRM2, TRM3, TRT, TR – Kamil Pankau

Pozostałe jednostki organizacyjne zlokalizowane w Koksowni Przyjaźń – w tym Pion DN, Pion DE, Pion DR, KJA, PP, PT (bez TR), PE (bez EM), PO, KP (bez PK i PW), KPA AAP, ARP – Krzysztof Sobótka

Koksownia Radlin – Tomasz Kowalski
Koksownia Dębieńsko – Bogdan Bukowski
Koksownia Jadwiga – Patryk Smyka
Zabrze Centrala – Damian Kościsty