18 maj

Rada Nadzorcza JSW KOKS S.A. powołała nowy Zarząd Spółki.

W dniu 18 maja 2016 r. nastąpiły zmiany w zarządzie Spółki. Rezygnacje z pełnionych funkcji złożyli Bogusław Smółka oraz Henryk Kolender. W skład Zarządu Rada Nadzorcza JSW KOKS S.A. powołała Janusza Adamczyka na stanowisko Prezesa Zarządu, Mariusza Soszyńskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Produkcji i Techniki oraz z dniem 1 czerwca Iwonę Gajdzik-Szot na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomicznych
Więcej na www.jswkoks.pl