04 lut

Regulamin ZFŚS w JSW KOKS S.A. na rok 2015.

regulamin_2015_smallW załączniku regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w JSW KOKS S.A. na rok 2015.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zapisy dotyczące terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń, np. :
„Podstawą ubiegania się o świadczenie jest Wniosek o przyznanie świadczenia dla pracownika (…) złożony w Zespole obsługi pracowników lub w Dziale Socjalnym przez zainteresowanego, w terminie nieprzekraczającym terminu wskazanego w komunikatach umieszczonych na tablicach ogłoszeń, internecie oraz rozgłośni Fama. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.”
O tablicach ogłoszeń i problemach z informacją pisaliśmy TU ,  jednocześnie gwarantujemy, że komunikaty Działu Socjalnego zostaną zamieszczone na naszej stronie, jeśli będziemy o nich poinformowani.
O „zawiłościach” tworzenia regulaminów zfśs, formalnościach, wnioskach i tabelach można przeczytać TU
zobaczRegulamin ZFŚS 2015